Surat Permohonan Pembukaan Rekening


DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UPT PUSKESMAS PANGKALAN KASAI
JLN. LINTAS TIMUR SIMPANG EMPAT BELILAS TELP (0769) 323762

Pangkalan kasai,29 Februari 2012
Nomor : 186 /440/II/2012                                                       Kepada:
Lamp   : -                                                                                 Yth. Kepala BRI GerbangSari
                                                                                                        Unit Belilas
  Di
Belilas

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 242/KS/441/2012 Tanggal 20 Februari 2012.tentang pembukaan Rekening Puskesmas.
Bersama ini kami mengajukan untuk membuka rekening baru atas nama Puskesmas Pangkalan Kasai Dengan Penanggung Jawab :

1.      Nama                                       : dr.ALFAJAR HARAHAP
NIP                                         : 19720520 200604 1 010
Pangkat/Gol. Ruang                : Penata/IIIc
Jabatan                                     : Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai
Status                                      : Penanggung jawab keungan puskesmas pangkalan
                                                  Kasai.
2.      Nama                                       : Hj.TRI SISWATI
NIP                                         : 191112 199003 2 001
Pangkat/Gol. Ruang                : Penata/IIIc
Jabatan                                    : Ka Tata Usaha Puskesmas Pangkalan Kasai
Status                                      : Pengelola keungan puskesmas pangkalan
                                                  Kasai.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat sebagai salah satu syarat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
             
     Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Kasai
Kecamatan Seberida        dr. ALFAJAR HARAHAP
                                                                                                 NIP.19720520 200604 1 010Tidak ada komentar: