SPT Rapat Kerja Kesehatan Daerah


DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PUSKESMAS PANGKALAN KASAI
JL. LINTAS TIMUR SIMPANG IV BELILAS TELP. (0769) 323762


SURAT PERINTAH TUGAS
NO.:         /  411 / IV / 2009

            Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai Kec. Seberida dengan ini menugaskan kepada :
           
            1. N a m a                    :  H. ARIYADI
                NIP.                                    :  140 178 096
                Pangkat/Golongan  :  Penata Muda TK.I / III b
                Jabatan                    :  Kepala Puskesmas P. Kasai

2. N a m a                    :  ASISWANDI
                NIP.                                    :  140 243 613
                Pangkat/Golongan  :  Penata Muda TK.I / III b
                Jabatan                    :  Staf  Puskesmas P. Kasai

3. N a m a                    :  NURKHADIJAH
                NIP.                                    :  140 236 777
                Pangkat/Golongan  :  Penata Muda TK.I / III b
                Jabatan                    :  Staf Puskesmas P. Kasai

Untuk                          :  Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah Thn. 09

Dari Tanggal               :  19 April 2009
Sampai dengan            :  21 April 2009

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

                                                                        Pangkalan Kasai, 18 April 2009
                                                                        Kepala Puskesmas P. Kasai

                                                                                    H. ARIYADI
                                                                                NIP. 140 243 613
           

Tidak ada komentar: