Aplikasi Merah Putih

Assalamualaikum.
dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, telah hadir aplikasi merah putih terbaru untuk mendapatkan pulsa gratis. Sudah terbukti dapat pulsa langsung. Sebarkan berita gembira ini. Download aplikasinya lewat link dibawah ini :
https://invite.cashtree.id/fd659d

LAPORAN PROGRAM P2 KUSTA


LAPORAN PROGRAM P2 KUSTA

PUSKESMAS           : PANGKALAN KASAI                                                     BULAN :…..………..
KABUPATEN           : INDRAGIRI HULU                                                            TAHUN :…………….

PB
MB
TotalI.      Penemuan Penderita Baru
1.       Kontak                         : Diperiksa
2.      S.D                                 : Diperiksa
3.      C.S                                 : Diperiksa
4.      Penderita Sukarela       :
5.      Pend. Baru < 15 tahu   :


6.      Penderita Baru Cacat
0
1
2
Total

PB
MB
Total

II.  Pengobatan MDT
1.      Jml. Pend. Masih dalam pengobatan
2.      -    Jml. Pend. Baru yang mendapat MDT
-          Jml. Pend. Mono & lain-lain yg dimulai MDT
-          Jml. Pend. RELAPS dari MDT
-          Jml. Pend. Pindahan dari daerah lain
-          Jml. Pend. Masih kembali sesudah DO
JUMLAH
3.      -    Jml. Dinyatakan RFT selama
-          Jml. Kumulatif RTF dari awal program
-          Jml. Pengurangan
-          Pindah
-          Hilang
4.      Jml. Pend. Yang masih MDT pada akhir
5.      Lain – lain :  - Jml. Pend. REAKSI BARU
-   Jml. Pend. RCF bulan
 


II Pengobatan Mono DDS      - Jml. Pend. Yang belum masuk program
                                                  MDT (Masih dengan pengobatan Mono DDS)

 


ACU 2000/Ha-5 Rageg/II (Kc)
Keterangan      :
-       Lapoan Lengkap
-       Laporan Belum Lengkap


Mengetahui :
Kepala UPT Puskesmas P. Kasai
dr. ALFAJAR HARAHAP
NIP. 19720520 200604 1 010

P. Kasai, …………………
Pengelola Program
SUGANDA
NIP.19640512 198512 1 001
Tidak ada komentar: