FORMAT PENGKAJIAN ASUHAN PERSALINAN                      
IDENTITAS PASIEN

IDENTITAS ISTRI                                              IDENTITAS  SUAMI
Nama               :……………………….                Nama            :………………………….. 
Umur               :……………………….                Umur            :………………………….
Agama             :……………………….                Agama          :………………………….
Pendidikan      :…………………..........               Pendidikan               :………………………….
Pekerjaan        :……………………….                 Pekerjaan      :………………………….
Alamat                        :…………………...........              Alamat         :………………………….

II.                DATA KEBIDANAN WAKTU MASUK PUSKESMAS
Tgl masuk                                :……………………….
Anak ke                                   : G       P          A         H
Riwayat persalinan yg lalu      : Secio (     )  Vakum (      )  Induksi (      )
Dikirim oleh                            :……………………………………………………………
Anamnesa diperoleh dari        :……………………………………………………………
Keluhan utama                        :……………………………………………………………
Kesadaran                               :……………………………………………………………
Golongan darah                      :……………………………………………………………
Alergi                                      :……………………………………………………………
TTV                                         :
S :          ◦c       N :                   x/i        TD :                 mmHg             RR :                  x/i

III.             ALAT BANTU YANG DIPAKAI

1 Kacamata               1 Lensa kontak                     
1Gigi Palsu                1 Lain-lain…………….

IV.             KALA PERSALINAN
1.      Kala I
Mulai tanggal dan jam      :…………………………………………………………...
Tanda dan gejala               :……………………………………………………………
                                           ……………………………………………………………
Lamanya kala I                 :………………………..Jam…….………………….Menit
Dari jam                            :………………………..Sampai jam………………………
HIS
TGL & JAM
TTV
Kontraksi Uterus
DJJ
Pemeriksaan Dalam
KeteranganDiagnosa Kebidanan Kala I :……………………………………………………………….
                                              …………………………………………………………………
                                              …………………………………………………………………
                                              …………………………………………………………………
                                              …………………………………………………………………
   
2.      Kala II
Tanda dan gejala               :……………………………………………………………
                                           ……………………………………………………………
Lamanya kala II                :………………………..Jam…….………………….Menit
Jalannya Persalinan           :……………………………………………………………..                                           ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..                                            ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..

Diagnosa Kebidanan kala II:………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..

3.      Kala III
Tanda-tanda kala uri         :……………………………………………………………..
                                          ………………………………………………………………
Pengosongan kandung kemih :………………………………………………………cc
Cara lahir plasenta             :…………………………………………………………….
Lamanya kala III              :……………………………Jam……………………..Menit
Pemeriksaan plasenta        : Maternal……………………Fetal………………………..
Laserasi Perineum             : 1 Ya             1 Tidak
Jumlah perdarahan            :…………………………………………………………cc
     
Diagnosa Kebidanan kala III :………………………………………………………
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
                                          ……………………………………………………………..
4.      Kala IV
K/U ibu                             :…………………………………………………………….
TTV                                   :
S :      ◦c       N :                   x/i        TD :               mmHg             RR :                  x/i

Diagnosa Kebidanan kala IV :………………………………………………………
                                          …………………………………………………………….
                                          …………………………………………………………….
                                          …………………………………………………………….
                                          …………………………………………………………….

V.                KEADAAN BAYI
Apgar score           :……………………………………………………………………
Jenis kelamin         :……………………………………………………………………
BB :….……kg      TB :………cm            LK :………..cm          LD :……………cm
Anus                      :…………………………………………………………………….
Kelainan kongenital :…………………………………………………………………..
Injeksi Vit K         :
Imunisasi HB 0     :
VI.             HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
VII.          KEADAAN IBU WAKTU PULANG
Keadaaan umum               :
TTV                                   :  TD :                          SH:                  ND:                 RR:

VIII.       KEADAAN BAYI WAKTU PULANG
Keadaan umum                 :


 
     
Rengat,………………………
Tanda tangan bidan(…………………………….)

Tidak ada komentar: