Aplikasi Merah Putih

Assalamualaikum.
dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, telah hadir aplikasi merah putih terbaru untuk mendapatkan pulsa gratis. Sudah terbukti dapat pulsa langsung. Sebarkan berita gembira ini. Download aplikasinya lewat link dibawah ini :
https://invite.cashtree.id/fd659d

PENGKAJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DESA RAWA ASRI


B. Hasil Pengkajian
1. Data Umum
a. Jumlah Penduduk                                          : 387 jiwa
1) Laki-laki                                                   : 200 jiwa (51,7%)
2) Perempuan                                                : 187 jiwa (48,3%)
b. Jumlah Kepala Keluarga                                : 102 KK
c. Pendidikan KK
1) Tidak Tamat                                             : 8 (7,8%)
2) SD                                                                        : 64 (62,7%)
3) SMP                                                          : 14 (13,7%)
4) SMA                                                         : 13 (12,7%)
5) Perguruan Tinggi                                      : 3 (3,1%)
d. Pekerjaan KK
1) PNS                                                          : 3 (2,9%)
2) Pedagang                                                  : 0 (0,0%)
3) Buruh                                                        : 0 (0,0%)
4) Wiraswasta                                               : 5 (4,9%)
5) Petani                                                        : 93 (91,2%)
6) Tidak Bekerja                                           : 1 (1,0%)
 
e. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur
Usia
(Tahun)
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
%
Jumlah
%
0-12 bulan
8
4
6
3,2
1-< 5 tahun
9
4,5
10
5,3
5-9 tahun
22
11
17
9,1
10-14 tahun
17
8,5
19
10,2
15-19 tahun
26
13
25
13,4
20-24 tahun
16
8
18
9,6
25-29 tahun
10
5
15
8,1
30-34 tahun
19
9,5
19
10,2
35-39 tahun
11
5,5
18
9,6
40-44 tahun
19
9,5
18
9,6
45-49 tahun
18
9
9
4,8
50-54 tahun
10
5
5
2,7
55-59 tahun
3
1,5
5
2,7
60 th keatas
12
6
3
1,6

f. Penghasilan Kelaurga
1) Kurang dari Rp 1.000.000,-                                 :42 KK (41,2%)
2) Lebih dari Rp 1.000.000,-                                    :60 KK (58,8%)
g. Apakah Keluarga dapat menabung ?
1) Ya                                                                         : 34 KK (33,3%)
2) Tidak                                                                    : 68 KK (66,7%)
h. Alasan Keluarga Tidak Menabung
1) Penghasilan tidak mencukupi                               : 44 KK (62,9%)
2) Kebutuhan keluarga yang banyak                        : 18 KK (28,5%)
3) Tidak terbiasa menabung                                      : 4 KK (5,7%)
4) Lainnya seperti sibuk berkebun                            : 2 KK (2,9%)
i. Dana Khusus Untuk Pengobatan
1) Ya                                                                         : 45 KK (44,1%)
2) Tidak                                                                    : 57 KK (55,9%)
j. Bentuk dana khusus untuk pengobatan
1) Askes                                                                    : 10 KK (13,3%)
2) Tabungan pribadi                                                  : 11 KK (24,4%)
3) Jamsostek                                                             : 6 KK (22,3%)
4) Penggunaan Kartu Miskin                                    : 18 KK (40%)
k. Tempat keluarga membawa anggota keluarga yang sakit
1) Dukun                                                                   : 3 KK (2,6%)
2) Bidan                                                                    : 17 KK (15%)
3) Puskesmas                                                            : 76 KK (66,7%)
4) Dokter / Klinik Kesehatan                                    : 11 KK (9,6%)
5) Lain-lain seperti Rumah Sakit                              : 7 KK (6,1%)

2. Ibu Hamil (n=6)
1. Usia Ibu Hamil sekarang
a. <20 tahun                                                              : 0 (0,0%)
b. 20-35 tahun                                                           : 5 (83,3%)
c. >35 tahun                                                              : 1 (16,7%)
2. Usia Kehamilan sekarang
a. Trimester I                                                             : 1 (16,7%)
b. Trimester II                                                           : 3 (50%)
c. Trimester III                                                          : 2 (33,3%)
3. Kehamilan keberapa
     a. Pertama                                                                 : 2 (33,3%)
    b. kedua                                                                     : 4 (66,7%)
     c. ketiga atau lebih                                                    : 0 (0,0%)
4. Jarak kehamilan sekarang dengan anak sebelumnya
a. < 2 tahun                                                               : 1 (25%)
b. 2 tahun                                                                  : 3 (75%)
c. >2 tahun                                                                : 0 (0,0%)

5. Penolong persalinan pada anak sebelumnya
a. dukun beranak                                                      : 1 (25%)                    
b. bidan                                                                     : 3 (75%)
c. Dokter                                                                   : 0 (0,0%)
6. Perencanaan kehamilan sekarang
a. Ya                                                                         : 5 (83,3%)
b. Tidak                                                                     : 1 (16,7%)
7. keluhan ibu pada kehamilan
a. mual muntah                                                         : 3 (50%)
b. Perdarahan                                                            : 0 (0,0%)
c. Pusing                                                                   : 3 (50%)        
8. Pemeriksaan kehamilan
a. Tiga bulan pertama satu kali / lebih (n=6) : 5 (83,3%)
b. Tiga bulan kedua satu kali / lebih (n=4)               : 4 (100%)
c. Tiga bulan ketiga satu kali / lebih  (n=2)               : 2 (100%)
9. Alasan tidak memeriksaan kehamilan (n=1)
a. Tidak merasakan adanya masalah                         : 1 (100%)
b. Malas                                                                    : 0 (0,0%)
c. Tidak ada waktu                                                   : 0 (0,0%)
d. lain-lain                                                                 : 0 (0,0%)
10. Tempat memeriksakan kehamilan (n=6)
a. Posyandu                                                              : 2 (33,3%)
b. Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
c. Bidan                                                                    : 1 (16,7%)
d. Puskesmas                                                                        : 3 (50%)
e. Lain-lainnya seperti klinik                         : 0 (0,0%)

11. Minum pil penambah darah selama kehamilan (n=6)
a. Ya                                                                         : 4 (66,7%)
b. Tidak                                                                     : 2 (33,3%)
12. Bagaimana komposisi makanan ibu sehari-hari
a. Nasi dan sayur                                                      : 1 (16,7%)
b. Nasi, sayur, lauk dan buah – buahan                    : 4 (66,6%)
c. Nasi dan lauk                                                        : 0 (0,0%)
d. Nasi, sayur dan lauk                                             : 1 (16,7%)
13. Apakah ibu mendapat imunisasi TT selama hamil (n=6)
a. Ya                                                                         : 4 (66,7%)
b. Tidak                                                                     : 2 (33,3%)
14. Rencana melahirkan
a. Puskesmas                                                             : 0 (0,0%)
b. Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
c. Klinik / Dokter Spesialis                                       : 0 (0,0%)
d. Bidan                                                                    : 6 (100%)
e. Dukun Bayi / Dukun Kampung                            : 0 (0%)
15. Rencana berKB setelah melahirkan
a. Ya                                                                         : 6 (100%)
b. Tidak                                                                     : 0 (0,0%)
16. Bila ya, alat kB apa direncanakan
a. Suntik                                                                    : 5 (83,3%)
b. IUD                                                                      : 0 (0,0%)
c. Vasektomi / Tubektomi                                         : 0 (0,0%)
d. Implan                                                                  : 0 (0,0%)
e. Kondom                                                                : 0 (0,0%)
f. Pil                                                                          : 1 (16,7%)
17. Riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk (n=4)
a. Ya                                                                         : 1 (25%)
b. Tidak                                                                     : 3 (75%)

3. Ibu Menyusui
a. Ibu yang menyusui bayi (n=16)
1) Ya                                                                              : 16  (100%)
2) Tidak                                                                         : 0  (0,0 %)
b. Waktu ibu menyusui bayi (n=16)
1) Segera setelah lahir                                                    : 12 (75%)
2) Setelah ASI banyak keluar                                        : 4 (25%)
c. Pemberian ASI pada bayi dalam sehari-semalam
1) 3-5 kali                                                                      : 6 (37,5%)
2) 5-7 kali                                                                      : 0 (0,0%)
3) Sebanyak yang diinginkan bayi                                : 10 (62,5%)
d. Pendapat ibu tentang ASI ekslusif
1) Memberi ASI saja sampai usia bayi 3 bulan              : 3 (16,8%)
2) Memberi ASI saja sampai usia bayi 4 bulan              :1 (6,3%)
3) Memberi ASI saja sampai usia 6 bulan                     : 12 (76,9%)
e. Rencana ibu untuk menyusui bayi
1) Sampai usia anak 6 bulan                                          : 2 (12,5%)
2) Sampai usia anak 2 tahun                                          : 13 (81,2%)
3) Semua anak sampai berhenti sendiri                         : 1 (6,3%)
f. Pemberian susu jolong (kolostrum) pada bayi
1) Ya                                                                              : 10 (62,5%)
2) Tidak                                                                         : 6 (37,5%)

g. Alasan ibu tidak memberikan susu jolong pada bayi
1) Pantangan                                                                  : 0 (0,0%)
2) Tidak tahu                                                                 : 4 (66,7%)
3) Kotor                                                                         : 2 (33,4%)
h. Cara ibu mengatasi masalah dalam menyusui bayi
1) Konsultasi kepelayanan kesehatan                            : 6 (37,5%)                 
2) Minum obat tradisional                                             : 3 (18,8%)
3) Dibiarkan saja                                                            : 7 (43,7%)

4 . Keluarga Berencana (n=88 pus)
a. Pengetahuan bapak / ibu tentang manfaat KB (n=88)
1) untuk menjarangkan kehamilan                            : 39 (44,3%)
2) membatasi jumlah anak                                        : 29 (32,9%)
3) mensejahterkan kesehatan ibu dan anak               : 9 (10,2%)
4) Tidak tahu                                                            : 11 (12,6%)
b. Ibu / bapak menggunakan alat KB
1) Ya                                                                         : 68 (66,7%)
2) Tidak                                                                    : 20 (63,7%)
c. Alat KB yang digunakan keluarga
1) Suntik                                                                   : 38 (44,2%)
2) IUD                                                                      : 4 (5,9%)
3) Vasektomi / Tubektomi                                        : 1 (1,5%)
4) Implan                                                                  : 5 (7,4%)
5) Kondom                                                               : 0 (0,0%)
6) Pil                                                                         : 20 (29,4%)
d. Alasan bapak / ibu tidak menggunakan KB
1) Dilarang suami                                                      : 0 (0,0%)
2) Tidak cocok dengan alat KB                                : 1 (5%)
3) Ingin mendapat anak lagi                                     : 8 (40%)
4) Lain-lain                                                               : 11 (55%)
e. Efek samping pemakaian alat KB pada ibu / bapak
1) Kegemukan                                                          : 35 (44,9%)
2) Pendarahan                                                           : 3 (3,8%)
3) Mengurangi kesuburan                                         : 15 (19,25%)
4) Keputihan                                                             : 4 (5,1%)
5) Flek hitam pada wajah                                         : 6 (7,7%)

5. Bayi (0-12 bulan) (n=14)
a. Usia Bayi Sekarang
1) 1 bulan                                                                  : 3 (21,5%)
2) 2 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
3) 3 bulan                                                                  : 0 (0.0%)
4) 4 bulan                                                                  : 2 (14,3%)
5) 5 bulan                                                                  : 0 (0,0%)
6) 6 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
7) 7 bulan                                                                  : 0 (0,0%)
6) 8 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
9) 9 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
10) 10 bulan                                                              : 0 (0,0%)
11) 11 bulan                                                              : 2 (14,3%)
12) 12 bulan `                                                            : 3 (21,5%)
b. Berat badan waktu lahir (n=14)
1) Kurang dari 2,5                                                    : 1 (7,1%)
2) Lebih dari 2,5                                                       : 13 (92,3%)
c. Berat badan bayi pada KMS (n=14)
1) Hijau                                                                     : 13 (92,3%)
2) Kuning                                                                  : 1   (7,1%)
3) Merah                                                                   : 0   (0,0%)
d. Pendapat ibu tentang manfaat imunisasi (n=14)
1) Untuk kekebalan penyakit tertentu                      : 0   (0,0%)
2) Untuk menghindari penyakit                                : 13 (92,3%)
3) Tidak ada kegunaannya                                        : 1   (7,1%)
e. Perlu tidaknya bayi diimunisasi (n=14)
1) Ya                                                                         : 14 (100%)
2) Tidak                                                                    : 0   (0,0%)
f . Pendapat ibu tentang manfaat imunisasi (n=14)
1)   Tempat menimbang balita                                    : 5 (35,7%)
2)   Tempat penyuluhan kesehatan                             : 1 (7,1%)
3)   Tempat mendapat imunisasi                                 : 7 (50,1%)
4)   Tempat mendapatkan PMT                                  : 1 (7,1%)
g. Umur bayi diberi makan tambahan (n=14)
1) Kurang dari 6 bulan                                              : 9 (72,7%)
2) Lebih dari 6 bulan                                                            : 5 (27,3%)
h. jenis makanan tambahan yang diberikan pada bayi (n=14)
1) Bubur Instant (Promina, SUN, Milna, dll)           : 7 (50%)
2) Nasi Tim                                                               : 2 (14,3%)
3) Nasi Biasa                                                             : 1 (7,1%)
4) Lain-lainnya seperti pisang                                   : 4 (28,6%)
i. tempat berobat bila bayi sakit (n=14)
1) Rumah Sakit                                                         : 2 (14,3%)
2) Praktek Dokter                                                     : 1 (7,1%)
3) Puskesmas                                                            : 7 (50%)
4) Lain-lain seperti dukun kampong                         : 4 (28,6%)

6. Balita (n=19)
a. Berat badan waktu lahir
1) <2,5 kg                                                                 : 3 (15,8%)
2) >2,5 kg                                                                 : 16 (84,2%)
b. Balita ditimbang setiap bulan
1) Ya                                                                         : 12 (63,2%)
2) Tidak                                                                    : 7 (36,8%)
c. tempat penimbangan berat badan balita (n=12)
1) Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
2) Praktek dokter atau bidan                                                : 1 (8,3%)
3) Puskesmas                                                            :3 (25%)
4) Posyandu                                                              : 8 (66,7%)
d. Balita makan dalam sehari
1) 1 kali                                                                     : 0 (0,0%)
2) 2 kali                                                                     : 3 (15,8%)
3) 3 kali atau lebih                                                    : 16 (84,2%)
e. Apakah ada makanan pantangan pada balita
1) Ya                                                                         : 3 (15,8%)
2) Tidak                                                                    : 16 (84,2%)
f. Alasan makanan pantangan pada balita
1) Gatal-gatal                                                            : 3 (100%)
2) Lain-lainnya                                                          : 0 (0,0%)
g. Penolong kelahiran bayi
1) Dokter                                                                  : 0 (0,0%)
2) Bidan                                                                    : 13 (68,4%)
3) Dukun Terlatih                                                     : 6 (31,6%)
h. Frekuensi membawa anak ke Posyandu
1) Ya, setiap bulan                                                    : 12 (67,5%)
2) Jarang                                                                   : 6 (31,6%)
3) Tidak pernah                                                         : 1 (0,9%)
i. Alasan ibu jarang membawa anak ke Posyandu
1) Malas                                                                    : 1 (16,7%)
2) Kesibukan                                                             : 4 (66,6%)
3) Posyandu jauh                                                      : 0 (0,0%)
4) Lain-lain seperti kebiasaan                                   : 1 (16,7%)
j. Manfaat Posyandu
1) Tempat menimbang balita                                    : 10 (38,5%)
2) Tempat penyuluhan kesehatan                             : 6 (23,1%)
3) Tempat mendapat imunisasi                                 : 8 (30,7%)
4) Tempat mendapat PMT                                        : 2 (7,7%)
k. Usia balita Mendapatkan ASI
1) Kurang dari 2 tahun                                             : 7 (32,5%)
2) Lebih dari 2 tahun                                                            : 12 (67,5%)
l. Usia balita mendapat makanan tambahan
1) Kurang dari 6 bulan                                              : 14 (73,7%)
2) Lebih dari 6 bulan                                                            : 5 (26,3%)
m. Pola makanan sehari-hari yang diberikan
1) Sesuai dengan menu seimbang                             : 10 (52,6%)
2) Tidak sesuai dengan menu seimbang                   : 9 (47,4%)


7. Usia Sekolah (6-12 tahun) (n=46)
a. Pertumbuhan Anak Usia Sekolah sesuai dengan usia
1) Ideal                                                                     : 34 (73,9%)
2) Tidak Ideal                                                           : 12 (26,1%)
b. Frekuensi makan anak dalam sehari
1) 1 kali                                                                     : 1 (2,2%)
2) 2 kali                                                                     : 9 (19,6%)
3) 3 kali                                                                     : 36 (78,2%)
c. Porsi makan yang dihabiskan dalam sekali makan
1) 1 piring                                                                 : 25 (54,3%)
2) 2 piring                                                                 : 9 (19,6%)
3) 3 piring                                                                 : 12 (26,4%)
d. Jenis makanan yang biasa diberikan sehari-hari
1) Nasi, sayur, lauk                                                   : 23 (50%)
2) Nasi, sayur                                                            : 2 (4,3%)
3) Nasi, sayur, lauk-pauk                                          : 15 (32,6%)
4) Nasi, sayur, lauk-pauk, susu                                 : 6 (13,1%)
e. Pemberian suplemen atau vitamin tambahan
1) Ya                                                                         : 22 (47,8%)
2) Tidak                                                                    : 24 (52,2%)
f. Masalah gigi pada anak
1) Ya                                                                         : 26 (56,5%)
2) Tidak                                                                    : 20 (43,5%)
g. Frekuensi menggosok gigi pada sehari
1) 1 kali                                                                     : 3 (6,5%)
2) 2 kali                                                                     : 39 (84,8%)
3) lebih dari 2 kali                                                     : 4 (8,7%)
4) Tidak pernah                                                         : 0 (0,0%)
h. Memeriksakan gigi ke pelayanan kesehatan
1) Ya                                                                         : 17 (36,9%)
2) Tidak                                                                    : 29 (63,1%)
i. Gangguan anak dalam belajar
1) Ya                                                                         : 9 (19,6%)
2) Tidak                                                                    : 37 (80,4%)
j. Kegiatan anak diluar waktu sekolah
1) Bermain                                                                : 33 (37,5%)
2) Mengaji                                                                 : 39 (44,3%)
3) Menonton TV                                                       : 3 (3,4%)
4) Les tambahan                                                       : 2 (2,3%)
5) Lain-lain seperti membantu orang tua                  : 11 (12,5%)

8. Remaja (n=41)
a. Kegiatan yang dilakukan remaja saat ini
  1) Sekolah / Kursus                                                      : 24 (58,5%)
  2) Bekerja                                                                     : 9 (21,9%)
  3) Sekolah sambil kerja                                                : 4 (9,8%)
  4) Pengangguran                                                          : 4 (9,8%)
b. Kegiatan yang dilakukan waktu luang (n=53)          
1) Kumpul dengan teman                                            :  25 (44,6%)
2) Nonton TV                                                              :  6 (10,7%)
3) Ikut Olahraga                                                           :  0 (0,0%)
4) Organisasi                                                                   : 19 (34%)               
5) Lain-Lain seperti bantu di rumah                            :  6 (10,7%)

c. Hal yang dilakukan ketika mendapat masalah        
1) Diam                                                                       : 16 (339,1%)
2) Menggunakan Napza                                              : 3 (7,3%)
3) Bercerita dengan orang lain / keluarga / terdekat  : 22 (53,6%)
4) Marah-marah, berkelahi atau merusak                    : 0 (0,0%)
5) Lain-lain                                                                  : 0 (0,0%)
d. Pendapat remaja tentang penyebab remaja menggunakan Narkoba
1) Coba-coba                                                                :  14 (34,2%)
2) Mengatasi masalah                                                   :  3 (7,3%)
3) Ingin dianggap orang hebat                                     :  2 (4,9%)
4) Pengaruh lingkungan                                               :  22 (53,6%)
5) Lain-lain                                                                   :  0 (0,0%)
e. Efek samping dari Narkoba menurut remaja
1) Sukar tidur                                                              : 5 (12,2%)
2) Malas melakukan aktivitas                                      : 5 (12,2%)
3) Kehilangan nafsu makan                                         : 10 (24,2%)
4) Menambah semangat                                               : 6 (14,6%)
5) Mudah marah                                                          : 14 (14,6%)
6) Lain-lain ingin masalah selesai                                : 1 (2%)
f. Frekuensi Remaja yang merokok
1) Ya                                                                            : 8 (19,5%)
2) Tidak                                                                       : 33 (80,5%)
g. Hal yang dilakukan orang tua ketika remaja ada permasalahan dirumah
1) Memarahi remaja                                                     : 19 (46,3%)
2) Mendiamkan masalah                                              : 3 (7,3%)
3) Mengajak remaja berdiskusi                                    : 16 (39,1%)
4) Lain-lain                                                                   :  3 (7,3%)
h. Remaja pernah cepat merasa bosan, tertekan dan tidak berarti dalam hidup
1) Ya                                                                            : 2 (14,3%)
2) Kadang-kadang                                                       : 14 (34,1%)
3) Tidak                                                                        : 25 (61%)
i.      Organisasi remaja di wilayah tempat tinggal (n=41)
1)   Ada                                                                      : 23 (56,1%)
a)    Remaja Mesjid                                                            : 21 (52,5%)
b)   Perkumpulan pemuda                                      : 5 (12,5%)
c)    Perkumpulan Olahraga                                    : 14 (35%)
2)   Tidak ada                                                             : 18 (43,9%)
j. Perlu atau tidak dibentuk organisasi pemuda atau remaja
1) Ya                                                                         : 25 (60,9%)
2) Tidak                                                                    : 16 (39,1%)
Remaja dalam Keluarga (diisi oleh orang tua remaja)
1.      Sikap remaja terhadap aturan yang ada dirumah
a.       Mematuhi                                                          : 15 (36,6%)
b.      Acuh atau cuek                                                  : 15 (36,6%)
c.       Kadang-kadang melanggar                               : 5 (12,2%)
d.      Lain-lain                                                            : 6 (14,6%)
2.      Sikap remaja terhadap kegiatan orang tua
a.       Mengikuti                                                          : 19 (46,3%)
b.      Tidak tertarik                                                     : 3 (7,3%)
c.       Kadang-kadang mengikuti                                : 6 (14,6%)
d.      Lain-lain                                                            : 9 (21,9%)
3.      Sikap remaja terhadap pergaulannya
a.       Suka bergaul ganti-ganti teman                         : 19 (46,3%)
b.      Tidak mau mengenalkan teman-temannya        : 0 (0,0%)
c.       Berteman dengan siapa saja                              : 19 (46,3%)
d.      Suka mengurung diri                                         : 0 (0,0%)
e.       Lain-lain seperti lebih suka dirumah                  : 3 (7,4%)
4.      Kebiasaan remaja
a.       Pulang lewat jam malam                                    : 1 (2,4%)
b.      Menginap di rumah teman                                 : 2 (4,9%)
c.       Malam suka begadang, pagi susah dibangunkan : 4 (9,8%)
d.      Lain-lain seperti memancing                              : 34 (82,9%)

      9.   Lansia Usia 55 Tahun Keatas ( jika dalam keluarga ada lansia).(n=14)
1.      Bapak/ ibu  pernah mendengar tentang posyandu lansia
a.       Pernah                                                                   : 3 (21,4%)
b.      Tidak                                                                     : 11 (78,6%)
2.      Dari mana bapak/ibu tau tentang posyandu lansia
a.       Tetangga                                                               : 0 (0,0%)
b.      Petugas kesehatan                                                 : 3 (100%)
c.       TV/Radio                                                              : 0 (0,0%)
d.      Media cetak                                                          : 0 (0,0%)
3.      Keinginan bapak/ibu terbentuknya posyandu lansia
a.       Ya                                                                                     : 12 (85,7%)
b.      Tidak                                                                     : 2 (14,3%)
4.      Kegiatan apa saja yang bapak/ibu inginkan pada posyandu lansia
a.       Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan               : 11 (61,1%)
b.      Senam lansia                                                         : 3 (16,7%)
c.       Konsultasi kesehatan                                            : 4 (22,2%)
5.      Penyakit apa yang diderita bapak/ibu
a.       Darah tinggi                                                          : 7 (33,3%)                 
b.      Jantung                                                                  : 0 (0,0%)
c.       Sakit gula                                                              : 1 (0,0%)
d.      Rematik                                                                 : 8 (38,1%)
e.       Sesak                                                                     : 2 (9,5%)
f.       Lain-lain                                                                : 4 (19,1%)
6.      Apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya
a.       Berobat kerumah sakit                                          : 2 (14,3%)
b.      Berobat kepraktek dokter                                     : 3 (21,4%)
c.       Berobat kepuskesmas                                            : 5 (35,7%)
d.      Dibiarkan saja                                                       : 1 (7%)
e.       Lain-lain (beli obat kewarung, dukun)                  : 3 (21,6%)
7.      Apakah bapak/ibu memeriksakan kesehatan secara rutin
a.       Ya                                                                                     : 5 (35,7%)
b.      Tidak                                                                     : 9 (64,3%)
8.      Berapa kali dalam setahun
a.       1-5 x                                                                      : 2 (40%)
b.      > 6 x                                                                      : 3 (60%)
9.      Apakah kegiatan yang dilakukan setiap hari di rumah
a.       Duduk-duduk                                                       : 4 (22,2%)
b.      Mengasuh cucu                                                     : 0 (0,0%)
c.       Kegiatan rumah tangga                                         : 7 (39,9%)
d.      Membaca dan menonton TV                                : 2 (9,1%)
e.       Lain-lain                                                                : 5 (26,8%)
10.  Kegiatan apa yang dilakukan bapak/ibu untuk menjaga kesehatan
a.       Jalan pagi                                                              : 4 (18,2%)
b.      Senam pagi                                                            : 0 (0,0%)
c.       Berkebun                                                               : 16 (72,7%)
d.      Kegiatan rumah tangga                                         : 2 (9,1%)
e.       Lain-lain                                                                : 0 (0,0%)
11.  Kegiatan sosial apa saja yang ibu/bapak lakukan
a.       Pengurus RT/RW                                                  : 0 (0,0%)
b.      Pengurus mesjid                                                    : 1 (7,1%)
c.       Pengajian wirid                                                     : 7 (50%)
d.      Lain-lain                                                                : 6 (42,9%)

10.  Kesehatan Lingkungan
1.      Apakah cahaya matahari dapat masuk langsung kedalam rumah bapak/ibu
a.       Ya                                                                                     : 91 (89,2%)
b.      Tidak                                                                     : 11 (10,28%)
2.      Apakah setiapa ruangan mempunyai Ventilasi
a.       Kamar tidur           : a. ya   : 93 (91,2%)                b. tidak  : 9 (8,8%)
b.      Ruang tamu           : a. ya   : 94 (92,3%)                b. tidak  : 8 (7,7%)
c.       Dapur                    : a. ya   : 94 (92,2%)                b. tidak  : 8 (7,8%)
d.      Kamar mandi        : a. ya   : 73 (71,6%)                b. tidak  : 29 (28,4%)
3.      Dari mana sumber air minum yang keluarga dapatakan
a.       Dari sumur gali denagn cincin                              : 2 (1,9%)
b.      Sumur gali tanpa cincin                                         : 1 (1%)
c.       PDAM                                                                  : 0 (0,0%)
d.      Sumur tadah hujan                                                : 31 (30,4%)
e.       Lain-lain (air depot)                                              : 68 (66,7%)
4.      Jika dari sumur gali berapa jaraknya dari Septic Tank
a.       < 10 M                                                                  : 0 (0,0%)
b.      > 10 M                                                                  : 3 (100%)

5.      Bagaimana keadaan air minum                                  
a.       Berbau                                                                   : 2 (1,9%)
b.      Berwarna                                                               : 4 (3,9%)
c.       Berasa                                                                   : 4 (3,9%)
d.      Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa          : 92 (90,3%)
6.      Bagaimana tempat penampungan air minum
a.       Tertutup                                                                : 89 (87%)
b.      Tidak tertutup                                                       : 13 (12,7%)
7.      Darimana sumber air untuk mandi dan mencuci
a.       Dari sumur gali                                                      : 70 (68,2%)
b.      PDAM                                                                  : 0 (0,0%)
c.       Lain-lain seperti parit                                            : 32 (31,8%)   
8.      Bagaimana keadaan air mandi dan mencuci
a.       Berbau                                                                   : 4 (3,9%)
b.      berwarna                                                               : 73 (71,7%)
c.       Berasa                                                                   : 2 (1,9%)
d.      Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa          : 23 (22,5%)
9.      Apakah dirumah mempunyai kamar mandi
a.       Ya                                                                                     : 72 (70,6%)
b.      Tidak                                                                     : 30 (29,4%)
10.  Berapa kali dibersihkan
a.       1 x seminggu                                                         : 31 (30,4%)
b.      2 x seminggu                                                         : 38 (66,7%)
c.       Tidak pernah                                                         : 0 (0,0%)
d.      Lain-lain seperti ketika kotor                                : 3 (2,9%)
11.  Dari mana keluarga buang air besar
a.       WC (jamban tanpa septic tank)                             : 85 (83,3%)
b.      Lain-lain (dikebun)                                               : 17 (16,7%) 
12.  Bagaimana pengelolahan sampah rumah tangga dirumah bapak/ibu
a.       Dibakar                                                                 : 90 (88,3%)
b.      Dibuang ditanah kosong                                       : 9 ( 8,8%)
c.       Dikumpulkan kemudian diangkat petugas kebersihan     : 1 (1%)
d.      Dibuang sembarangan                                           : 2 (1,9%)
13.  Jika mempunyai tempat sampah, bagaimana kondisinya
a.       Terbuka                                                                 : 92 (90,2%)
b.      Tertutup                                                                : 10 (9,8%)
14.  Kaleng bekas atau barang bekas yang tidak dipakai dirumah
a.       Ditimbun                                                               : 31 (30,4%)
b.      Dimanfaatkan                                                       : 47 (46,1%)
c.       Dibuang sembarangan                                           : 9 (8,8%)
d.      Dibiarkan                                                              : 15 (14,7%)
15.  Kegiatan gotong royong
a.       Ada                                                                       : 100 (100%)  
b.      Tidak                                                                     : 0 (0%)
16.  Frekuensi dalam enam  bulan terakhir
a.       <  3 x                                                                     : 35 (34,3%)
b.      > 3 x                                                                      : 67 (63,7%)
17.  Sarana pembuangan air limbah
a.       Got                                                                        : 46 (43,1%)
b.      Sungai                                                                   : 21 (20,6%)
c.       Tidak ada                                                              : 15 (14,7%)
d.      Lain-lain seperti parit                                            : 20 (19,6%)
18.  Bentuk sarana pembuangan air limbah
a.       Terbuka mengalir                                                  : 50 (49,1%)
b.      Tertutup mengalir                                                  : 7 (6,8%)
c.       Tidak ada got                                                        : 0 (0,0%)
d.      Terbuka tergenang                                                : 41 (40,2%)
e.       Tertutup tergenang                                                : 3 (2,9%)
f.       Tidak berfungsi                                                     : 1 (1,0%)
19.  Berapa kali sarana pembuangan air limbah di bersihkan
a.       1 x seminggu                                                         : 28 (27,5%)
b.      1 x sebulan                                                            : 5 (4,9%)
c.       Bila tersumbat                                                       : 34 (33,3%)
d.      Tidak pernah                                                         : 33 (32,4%)
e.       Lain-lain seperti kapan perlu                                 : 2 (1,9%)
20.  Apakah ada perkarangan keluarga
a.       Ya                                                                                     : 96 (94,2%)
b.      Tidak                                                                     : 6 (5,8%)
21.  Bagaimana keluarga memanfaatkan pekarangannya
a.       Ditanami obat-obatan                                           : 21 (20,6%)
b.      Ditanami bunga                                                     : 23 (22,5%)
c.       Ditanami pohon pelindung                                   : 40 (39,2%)
d.      Dibiarkan saja                                                       : 18 (17,7%)
22.  Jika ada kolam/akuarium di rumah berapa kali ibu/bapak membersihkan
a.       Satu kali seminggu                                                : 10 (9,8%)
b.      Satu kali                                                                : 1 (1,0%)
c.       Tidak pernah                                                         : 23 (80,4%)
d.      Tidak ada kolam/akuarium                                    : 8 (8,8%)

Tidak ada komentar: