PENGKAJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DESA RAWA ASRI


B. Hasil Pengkajian
1. Data Umum
a. Jumlah Penduduk                                          : 387 jiwa
1) Laki-laki                                                   : 200 jiwa (51,7%)
2) Perempuan                                                : 187 jiwa (48,3%)
b. Jumlah Kepala Keluarga                                : 102 KK
c. Pendidikan KK
1) Tidak Tamat                                             : 8 (7,8%)
2) SD                                                                        : 64 (62,7%)
3) SMP                                                          : 14 (13,7%)
4) SMA                                                         : 13 (12,7%)
5) Perguruan Tinggi                                      : 3 (3,1%)
d. Pekerjaan KK
1) PNS                                                          : 3 (2,9%)
2) Pedagang                                                  : 0 (0,0%)
3) Buruh                                                        : 0 (0,0%)
4) Wiraswasta                                               : 5 (4,9%)
5) Petani                                                        : 93 (91,2%)
6) Tidak Bekerja                                           : 1 (1,0%)
 
e. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur
Usia
(Tahun)
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
%
Jumlah
%
0-12 bulan
8
4
6
3,2
1-< 5 tahun
9
4,5
10
5,3
5-9 tahun
22
11
17
9,1
10-14 tahun
17
8,5
19
10,2
15-19 tahun
26
13
25
13,4
20-24 tahun
16
8
18
9,6
25-29 tahun
10
5
15
8,1
30-34 tahun
19
9,5
19
10,2
35-39 tahun
11
5,5
18
9,6
40-44 tahun
19
9,5
18
9,6
45-49 tahun
18
9
9
4,8
50-54 tahun
10
5
5
2,7
55-59 tahun
3
1,5
5
2,7
60 th keatas
12
6
3
1,6

f. Penghasilan Kelaurga
1) Kurang dari Rp 1.000.000,-                                 :42 KK (41,2%)
2) Lebih dari Rp 1.000.000,-                                    :60 KK (58,8%)
g. Apakah Keluarga dapat menabung ?
1) Ya                                                                         : 34 KK (33,3%)
2) Tidak                                                                    : 68 KK (66,7%)
h. Alasan Keluarga Tidak Menabung
1) Penghasilan tidak mencukupi                               : 44 KK (62,9%)
2) Kebutuhan keluarga yang banyak                        : 18 KK (28,5%)
3) Tidak terbiasa menabung                                      : 4 KK (5,7%)
4) Lainnya seperti sibuk berkebun                            : 2 KK (2,9%)
i. Dana Khusus Untuk Pengobatan
1) Ya                                                                         : 45 KK (44,1%)
2) Tidak                                                                    : 57 KK (55,9%)
j. Bentuk dana khusus untuk pengobatan
1) Askes                                                                    : 10 KK (13,3%)
2) Tabungan pribadi                                                  : 11 KK (24,4%)
3) Jamsostek                                                             : 6 KK (22,3%)
4) Penggunaan Kartu Miskin                                    : 18 KK (40%)
k. Tempat keluarga membawa anggota keluarga yang sakit
1) Dukun                                                                   : 3 KK (2,6%)
2) Bidan                                                                    : 17 KK (15%)
3) Puskesmas                                                            : 76 KK (66,7%)
4) Dokter / Klinik Kesehatan                                    : 11 KK (9,6%)
5) Lain-lain seperti Rumah Sakit                              : 7 KK (6,1%)

2. Ibu Hamil (n=6)
1. Usia Ibu Hamil sekarang
a. <20 tahun                                                              : 0 (0,0%)
b. 20-35 tahun                                                           : 5 (83,3%)
c. >35 tahun                                                              : 1 (16,7%)
2. Usia Kehamilan sekarang
a. Trimester I                                                             : 1 (16,7%)
b. Trimester II                                                           : 3 (50%)
c. Trimester III                                                          : 2 (33,3%)
3. Kehamilan keberapa
     a. Pertama                                                                 : 2 (33,3%)
    b. kedua                                                                     : 4 (66,7%)
     c. ketiga atau lebih                                                    : 0 (0,0%)
4. Jarak kehamilan sekarang dengan anak sebelumnya
a. < 2 tahun                                                               : 1 (25%)
b. 2 tahun                                                                  : 3 (75%)
c. >2 tahun                                                                : 0 (0,0%)

5. Penolong persalinan pada anak sebelumnya
a. dukun beranak                                                      : 1 (25%)                    
b. bidan                                                                     : 3 (75%)
c. Dokter                                                                   : 0 (0,0%)
6. Perencanaan kehamilan sekarang
a. Ya                                                                         : 5 (83,3%)
b. Tidak                                                                     : 1 (16,7%)
7. keluhan ibu pada kehamilan
a. mual muntah                                                         : 3 (50%)
b. Perdarahan                                                            : 0 (0,0%)
c. Pusing                                                                   : 3 (50%)        
8. Pemeriksaan kehamilan
a. Tiga bulan pertama satu kali / lebih (n=6) : 5 (83,3%)
b. Tiga bulan kedua satu kali / lebih (n=4)               : 4 (100%)
c. Tiga bulan ketiga satu kali / lebih  (n=2)               : 2 (100%)
9. Alasan tidak memeriksaan kehamilan (n=1)
a. Tidak merasakan adanya masalah                         : 1 (100%)
b. Malas                                                                    : 0 (0,0%)
c. Tidak ada waktu                                                   : 0 (0,0%)
d. lain-lain                                                                 : 0 (0,0%)
10. Tempat memeriksakan kehamilan (n=6)
a. Posyandu                                                              : 2 (33,3%)
b. Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
c. Bidan                                                                    : 1 (16,7%)
d. Puskesmas                                                                        : 3 (50%)
e. Lain-lainnya seperti klinik                         : 0 (0,0%)

11. Minum pil penambah darah selama kehamilan (n=6)
a. Ya                                                                         : 4 (66,7%)
b. Tidak                                                                     : 2 (33,3%)
12. Bagaimana komposisi makanan ibu sehari-hari
a. Nasi dan sayur                                                      : 1 (16,7%)
b. Nasi, sayur, lauk dan buah – buahan                    : 4 (66,6%)
c. Nasi dan lauk                                                        : 0 (0,0%)
d. Nasi, sayur dan lauk                                             : 1 (16,7%)
13. Apakah ibu mendapat imunisasi TT selama hamil (n=6)
a. Ya                                                                         : 4 (66,7%)
b. Tidak                                                                     : 2 (33,3%)
14. Rencana melahirkan
a. Puskesmas                                                             : 0 (0,0%)
b. Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
c. Klinik / Dokter Spesialis                                       : 0 (0,0%)
d. Bidan                                                                    : 6 (100%)
e. Dukun Bayi / Dukun Kampung                            : 0 (0%)
15. Rencana berKB setelah melahirkan
a. Ya                                                                         : 6 (100%)
b. Tidak                                                                     : 0 (0,0%)
16. Bila ya, alat kB apa direncanakan
a. Suntik                                                                    : 5 (83,3%)
b. IUD                                                                      : 0 (0,0%)
c. Vasektomi / Tubektomi                                         : 0 (0,0%)
d. Implan                                                                  : 0 (0,0%)
e. Kondom                                                                : 0 (0,0%)
f. Pil                                                                          : 1 (16,7%)
17. Riwayat kehamilan dan persalinan yang buruk (n=4)
a. Ya                                                                         : 1 (25%)
b. Tidak                                                                     : 3 (75%)

3. Ibu Menyusui
a. Ibu yang menyusui bayi (n=16)
1) Ya                                                                              : 16  (100%)
2) Tidak                                                                         : 0  (0,0 %)
b. Waktu ibu menyusui bayi (n=16)
1) Segera setelah lahir                                                    : 12 (75%)
2) Setelah ASI banyak keluar                                        : 4 (25%)
c. Pemberian ASI pada bayi dalam sehari-semalam
1) 3-5 kali                                                                      : 6 (37,5%)
2) 5-7 kali                                                                      : 0 (0,0%)
3) Sebanyak yang diinginkan bayi                                : 10 (62,5%)
d. Pendapat ibu tentang ASI ekslusif
1) Memberi ASI saja sampai usia bayi 3 bulan              : 3 (16,8%)
2) Memberi ASI saja sampai usia bayi 4 bulan              :1 (6,3%)
3) Memberi ASI saja sampai usia 6 bulan                     : 12 (76,9%)
e. Rencana ibu untuk menyusui bayi
1) Sampai usia anak 6 bulan                                          : 2 (12,5%)
2) Sampai usia anak 2 tahun                                          : 13 (81,2%)
3) Semua anak sampai berhenti sendiri                         : 1 (6,3%)
f. Pemberian susu jolong (kolostrum) pada bayi
1) Ya                                                                              : 10 (62,5%)
2) Tidak                                                                         : 6 (37,5%)

g. Alasan ibu tidak memberikan susu jolong pada bayi
1) Pantangan                                                                  : 0 (0,0%)
2) Tidak tahu                                                                 : 4 (66,7%)
3) Kotor                                                                         : 2 (33,4%)
h. Cara ibu mengatasi masalah dalam menyusui bayi
1) Konsultasi kepelayanan kesehatan                            : 6 (37,5%)                 
2) Minum obat tradisional                                             : 3 (18,8%)
3) Dibiarkan saja                                                            : 7 (43,7%)

4 . Keluarga Berencana (n=88 pus)
a. Pengetahuan bapak / ibu tentang manfaat KB (n=88)
1) untuk menjarangkan kehamilan                            : 39 (44,3%)
2) membatasi jumlah anak                                        : 29 (32,9%)
3) mensejahterkan kesehatan ibu dan anak               : 9 (10,2%)
4) Tidak tahu                                                            : 11 (12,6%)
b. Ibu / bapak menggunakan alat KB
1) Ya                                                                         : 68 (66,7%)
2) Tidak                                                                    : 20 (63,7%)
c. Alat KB yang digunakan keluarga
1) Suntik                                                                   : 38 (44,2%)
2) IUD                                                                      : 4 (5,9%)
3) Vasektomi / Tubektomi                                        : 1 (1,5%)
4) Implan                                                                  : 5 (7,4%)
5) Kondom                                                               : 0 (0,0%)
6) Pil                                                                         : 20 (29,4%)
d. Alasan bapak / ibu tidak menggunakan KB
1) Dilarang suami                                                      : 0 (0,0%)
2) Tidak cocok dengan alat KB                                : 1 (5%)
3) Ingin mendapat anak lagi                                     : 8 (40%)
4) Lain-lain                                                               : 11 (55%)
e. Efek samping pemakaian alat KB pada ibu / bapak
1) Kegemukan                                                          : 35 (44,9%)
2) Pendarahan                                                           : 3 (3,8%)
3) Mengurangi kesuburan                                         : 15 (19,25%)
4) Keputihan                                                             : 4 (5,1%)
5) Flek hitam pada wajah                                         : 6 (7,7%)

5. Bayi (0-12 bulan) (n=14)
a. Usia Bayi Sekarang
1) 1 bulan                                                                  : 3 (21,5%)
2) 2 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
3) 3 bulan                                                                  : 0 (0.0%)
4) 4 bulan                                                                  : 2 (14,3%)
5) 5 bulan                                                                  : 0 (0,0%)
6) 6 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
7) 7 bulan                                                                  : 0 (0,0%)
6) 8 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
9) 9 bulan                                                                  : 1 (7,1%)
10) 10 bulan                                                              : 0 (0,0%)
11) 11 bulan                                                              : 2 (14,3%)
12) 12 bulan `                                                            : 3 (21,5%)
b. Berat badan waktu lahir (n=14)
1) Kurang dari 2,5                                                    : 1 (7,1%)
2) Lebih dari 2,5                                                       : 13 (92,3%)
c. Berat badan bayi pada KMS (n=14)
1) Hijau                                                                     : 13 (92,3%)
2) Kuning                                                                  : 1   (7,1%)
3) Merah                                                                   : 0   (0,0%)
d. Pendapat ibu tentang manfaat imunisasi (n=14)
1) Untuk kekebalan penyakit tertentu                      : 0   (0,0%)
2) Untuk menghindari penyakit                                : 13 (92,3%)
3) Tidak ada kegunaannya                                        : 1   (7,1%)
e. Perlu tidaknya bayi diimunisasi (n=14)
1) Ya                                                                         : 14 (100%)
2) Tidak                                                                    : 0   (0,0%)
f . Pendapat ibu tentang manfaat imunisasi (n=14)
1)   Tempat menimbang balita                                    : 5 (35,7%)
2)   Tempat penyuluhan kesehatan                             : 1 (7,1%)
3)   Tempat mendapat imunisasi                                 : 7 (50,1%)
4)   Tempat mendapatkan PMT                                  : 1 (7,1%)
g. Umur bayi diberi makan tambahan (n=14)
1) Kurang dari 6 bulan                                              : 9 (72,7%)
2) Lebih dari 6 bulan                                                            : 5 (27,3%)
h. jenis makanan tambahan yang diberikan pada bayi (n=14)
1) Bubur Instant (Promina, SUN, Milna, dll)           : 7 (50%)
2) Nasi Tim                                                               : 2 (14,3%)
3) Nasi Biasa                                                             : 1 (7,1%)
4) Lain-lainnya seperti pisang                                   : 4 (28,6%)
i. tempat berobat bila bayi sakit (n=14)
1) Rumah Sakit                                                         : 2 (14,3%)
2) Praktek Dokter                                                     : 1 (7,1%)
3) Puskesmas                                                            : 7 (50%)
4) Lain-lain seperti dukun kampong                         : 4 (28,6%)

6. Balita (n=19)
a. Berat badan waktu lahir
1) <2,5 kg                                                                 : 3 (15,8%)
2) >2,5 kg                                                                 : 16 (84,2%)
b. Balita ditimbang setiap bulan
1) Ya                                                                         : 12 (63,2%)
2) Tidak                                                                    : 7 (36,8%)
c. tempat penimbangan berat badan balita (n=12)
1) Rumah Sakit                                                         : 0 (0,0%)
2) Praktek dokter atau bidan                                                : 1 (8,3%)
3) Puskesmas                                                            :3 (25%)
4) Posyandu                                                              : 8 (66,7%)
d. Balita makan dalam sehari
1) 1 kali                                                                     : 0 (0,0%)
2) 2 kali                                                                     : 3 (15,8%)
3) 3 kali atau lebih                                                    : 16 (84,2%)
e. Apakah ada makanan pantangan pada balita
1) Ya                                                                         : 3 (15,8%)
2) Tidak                                                                    : 16 (84,2%)
f. Alasan makanan pantangan pada balita
1) Gatal-gatal                                                            : 3 (100%)
2) Lain-lainnya                                                          : 0 (0,0%)
g. Penolong kelahiran bayi
1) Dokter                                                                  : 0 (0,0%)
2) Bidan                                                                    : 13 (68,4%)
3) Dukun Terlatih                                                     : 6 (31,6%)
h. Frekuensi membawa anak ke Posyandu
1) Ya, setiap bulan                                                    : 12 (67,5%)
2) Jarang                                                                   : 6 (31,6%)
3) Tidak pernah                                                         : 1 (0,9%)
i. Alasan ibu jarang membawa anak ke Posyandu
1) Malas                                                                    : 1 (16,7%)
2) Kesibukan                                                             : 4 (66,6%)
3) Posyandu jauh                                                      : 0 (0,0%)
4) Lain-lain seperti kebiasaan                                   : 1 (16,7%)
j. Manfaat Posyandu
1) Tempat menimbang balita                                    : 10 (38,5%)
2) Tempat penyuluhan kesehatan                             : 6 (23,1%)
3) Tempat mendapat imunisasi                                 : 8 (30,7%)
4) Tempat mendapat PMT                                        : 2 (7,7%)
k. Usia balita Mendapatkan ASI
1) Kurang dari 2 tahun                                             : 7 (32,5%)
2) Lebih dari 2 tahun                                                            : 12 (67,5%)
l. Usia balita mendapat makanan tambahan
1) Kurang dari 6 bulan                                              : 14 (73,7%)
2) Lebih dari 6 bulan                                                            : 5 (26,3%)
m. Pola makanan sehari-hari yang diberikan
1) Sesuai dengan menu seimbang                             : 10 (52,6%)
2) Tidak sesuai dengan menu seimbang                   : 9 (47,4%)


7. Usia Sekolah (6-12 tahun) (n=46)
a. Pertumbuhan Anak Usia Sekolah sesuai dengan usia
1) Ideal                                                                     : 34 (73,9%)
2) Tidak Ideal                                                           : 12 (26,1%)
b. Frekuensi makan anak dalam sehari
1) 1 kali                                                                     : 1 (2,2%)
2) 2 kali                                                                     : 9 (19,6%)
3) 3 kali                                                                     : 36 (78,2%)
c. Porsi makan yang dihabiskan dalam sekali makan
1) 1 piring                                                                 : 25 (54,3%)
2) 2 piring                                                                 : 9 (19,6%)
3) 3 piring                                                                 : 12 (26,4%)
d. Jenis makanan yang biasa diberikan sehari-hari
1) Nasi, sayur, lauk                                                   : 23 (50%)
2) Nasi, sayur                                                            : 2 (4,3%)
3) Nasi, sayur, lauk-pauk                                          : 15 (32,6%)
4) Nasi, sayur, lauk-pauk, susu                                 : 6 (13,1%)
e. Pemberian suplemen atau vitamin tambahan
1) Ya                                                                         : 22 (47,8%)
2) Tidak                                                                    : 24 (52,2%)
f. Masalah gigi pada anak
1) Ya                                                                         : 26 (56,5%)
2) Tidak                                                                    : 20 (43,5%)
g. Frekuensi menggosok gigi pada sehari
1) 1 kali                                                                     : 3 (6,5%)
2) 2 kali                                                                     : 39 (84,8%)
3) lebih dari 2 kali                                                     : 4 (8,7%)
4) Tidak pernah                                                         : 0 (0,0%)
h. Memeriksakan gigi ke pelayanan kesehatan
1) Ya                                                                         : 17 (36,9%)
2) Tidak                                                                    : 29 (63,1%)
i. Gangguan anak dalam belajar
1) Ya                                                                         : 9 (19,6%)
2) Tidak                                                                    : 37 (80,4%)
j. Kegiatan anak diluar waktu sekolah
1) Bermain                                                                : 33 (37,5%)
2) Mengaji                                                                 : 39 (44,3%)
3) Menonton TV                                                       : 3 (3,4%)
4) Les tambahan                                                       : 2 (2,3%)
5) Lain-lain seperti membantu orang tua                  : 11 (12,5%)

8. Remaja (n=41)
a. Kegiatan yang dilakukan remaja saat ini
  1) Sekolah / Kursus                                                      : 24 (58,5%)
  2) Bekerja                                                                     : 9 (21,9%)
  3) Sekolah sambil kerja                                                : 4 (9,8%)
  4) Pengangguran                                                          : 4 (9,8%)
b. Kegiatan yang dilakukan waktu luang (n=53)          
1) Kumpul dengan teman                                            :  25 (44,6%)
2) Nonton TV                                                              :  6 (10,7%)
3) Ikut Olahraga                                                           :  0 (0,0%)
4) Organisasi                                                                   : 19 (34%)               
5) Lain-Lain seperti bantu di rumah                            :  6 (10,7%)

c. Hal yang dilakukan ketika mendapat masalah        
1) Diam                                                                       : 16 (339,1%)
2) Menggunakan Napza                                              : 3 (7,3%)
3) Bercerita dengan orang lain / keluarga / terdekat  : 22 (53,6%)
4) Marah-marah, berkelahi atau merusak                    : 0 (0,0%)
5) Lain-lain                                                                  : 0 (0,0%)
d. Pendapat remaja tentang penyebab remaja menggunakan Narkoba
1) Coba-coba                                                                :  14 (34,2%)
2) Mengatasi masalah                                                   :  3 (7,3%)
3) Ingin dianggap orang hebat                                     :  2 (4,9%)
4) Pengaruh lingkungan                                               :  22 (53,6%)
5) Lain-lain                                                                   :  0 (0,0%)
e. Efek samping dari Narkoba menurut remaja
1) Sukar tidur                                                              : 5 (12,2%)
2) Malas melakukan aktivitas                                      : 5 (12,2%)
3) Kehilangan nafsu makan                                         : 10 (24,2%)
4) Menambah semangat                                               : 6 (14,6%)
5) Mudah marah                                                          : 14 (14,6%)
6) Lain-lain ingin masalah selesai                                : 1 (2%)
f. Frekuensi Remaja yang merokok
1) Ya                                                                            : 8 (19,5%)
2) Tidak                                                                       : 33 (80,5%)
g. Hal yang dilakukan orang tua ketika remaja ada permasalahan dirumah
1) Memarahi remaja                                                     : 19 (46,3%)
2) Mendiamkan masalah                                              : 3 (7,3%)
3) Mengajak remaja berdiskusi                                    : 16 (39,1%)
4) Lain-lain                                                                   :  3 (7,3%)
h. Remaja pernah cepat merasa bosan, tertekan dan tidak berarti dalam hidup
1) Ya                                                                            : 2 (14,3%)
2) Kadang-kadang                                                       : 14 (34,1%)
3) Tidak                                                                        : 25 (61%)
i.      Organisasi remaja di wilayah tempat tinggal (n=41)
1)   Ada                                                                      : 23 (56,1%)
a)    Remaja Mesjid                                                            : 21 (52,5%)
b)   Perkumpulan pemuda                                      : 5 (12,5%)
c)    Perkumpulan Olahraga                                    : 14 (35%)
2)   Tidak ada                                                             : 18 (43,9%)
j. Perlu atau tidak dibentuk organisasi pemuda atau remaja
1) Ya                                                                         : 25 (60,9%)
2) Tidak                                                                    : 16 (39,1%)
Remaja dalam Keluarga (diisi oleh orang tua remaja)
1.      Sikap remaja terhadap aturan yang ada dirumah
a.       Mematuhi                                                          : 15 (36,6%)
b.      Acuh atau cuek                                                  : 15 (36,6%)
c.       Kadang-kadang melanggar                               : 5 (12,2%)
d.      Lain-lain                                                            : 6 (14,6%)
2.      Sikap remaja terhadap kegiatan orang tua
a.       Mengikuti                                                          : 19 (46,3%)
b.      Tidak tertarik                                                     : 3 (7,3%)
c.       Kadang-kadang mengikuti                                : 6 (14,6%)
d.      Lain-lain                                                            : 9 (21,9%)
3.      Sikap remaja terhadap pergaulannya
a.       Suka bergaul ganti-ganti teman                         : 19 (46,3%)
b.      Tidak mau mengenalkan teman-temannya        : 0 (0,0%)
c.       Berteman dengan siapa saja                              : 19 (46,3%)
d.      Suka mengurung diri                                         : 0 (0,0%)
e.       Lain-lain seperti lebih suka dirumah                  : 3 (7,4%)
4.      Kebiasaan remaja
a.       Pulang lewat jam malam                                    : 1 (2,4%)
b.      Menginap di rumah teman                                 : 2 (4,9%)
c.       Malam suka begadang, pagi susah dibangunkan : 4 (9,8%)
d.      Lain-lain seperti memancing                              : 34 (82,9%)

      9.   Lansia Usia 55 Tahun Keatas ( jika dalam keluarga ada lansia).(n=14)
1.      Bapak/ ibu  pernah mendengar tentang posyandu lansia
a.       Pernah                                                                   : 3 (21,4%)
b.      Tidak                                                                     : 11 (78,6%)
2.      Dari mana bapak/ibu tau tentang posyandu lansia
a.       Tetangga                                                               : 0 (0,0%)
b.      Petugas kesehatan                                                 : 3 (100%)
c.       TV/Radio                                                              : 0 (0,0%)
d.      Media cetak                                                          : 0 (0,0%)
3.      Keinginan bapak/ibu terbentuknya posyandu lansia
a.       Ya                                                                                     : 12 (85,7%)
b.      Tidak                                                                     : 2 (14,3%)
4.      Kegiatan apa saja yang bapak/ibu inginkan pada posyandu lansia
a.       Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan               : 11 (61,1%)
b.      Senam lansia                                                         : 3 (16,7%)
c.       Konsultasi kesehatan                                            : 4 (22,2%)
5.      Penyakit apa yang diderita bapak/ibu
a.       Darah tinggi                                                          : 7 (33,3%)                 
b.      Jantung                                                                  : 0 (0,0%)
c.       Sakit gula                                                              : 1 (0,0%)
d.      Rematik                                                                 : 8 (38,1%)
e.       Sesak                                                                     : 2 (9,5%)
f.       Lain-lain                                                                : 4 (19,1%)
6.      Apa saja tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya
a.       Berobat kerumah sakit                                          : 2 (14,3%)
b.      Berobat kepraktek dokter                                     : 3 (21,4%)
c.       Berobat kepuskesmas                                            : 5 (35,7%)
d.      Dibiarkan saja                                                       : 1 (7%)
e.       Lain-lain (beli obat kewarung, dukun)                  : 3 (21,6%)
7.      Apakah bapak/ibu memeriksakan kesehatan secara rutin
a.       Ya                                                                                     : 5 (35,7%)
b.      Tidak                                                                     : 9 (64,3%)
8.      Berapa kali dalam setahun
a.       1-5 x                                                                      : 2 (40%)
b.      > 6 x                                                                      : 3 (60%)
9.      Apakah kegiatan yang dilakukan setiap hari di rumah
a.       Duduk-duduk                                                       : 4 (22,2%)
b.      Mengasuh cucu                                                     : 0 (0,0%)
c.       Kegiatan rumah tangga                                         : 7 (39,9%)
d.      Membaca dan menonton TV                                : 2 (9,1%)
e.       Lain-lain                                                                : 5 (26,8%)
10.  Kegiatan apa yang dilakukan bapak/ibu untuk menjaga kesehatan
a.       Jalan pagi                                                              : 4 (18,2%)
b.      Senam pagi                                                            : 0 (0,0%)
c.       Berkebun                                                               : 16 (72,7%)
d.      Kegiatan rumah tangga                                         : 2 (9,1%)
e.       Lain-lain                                                                : 0 (0,0%)
11.  Kegiatan sosial apa saja yang ibu/bapak lakukan
a.       Pengurus RT/RW                                                  : 0 (0,0%)
b.      Pengurus mesjid                                                    : 1 (7,1%)
c.       Pengajian wirid                                                     : 7 (50%)
d.      Lain-lain                                                                : 6 (42,9%)

10.  Kesehatan Lingkungan
1.      Apakah cahaya matahari dapat masuk langsung kedalam rumah bapak/ibu
a.       Ya                                                                                     : 91 (89,2%)
b.      Tidak                                                                     : 11 (10,28%)
2.      Apakah setiapa ruangan mempunyai Ventilasi
a.       Kamar tidur           : a. ya   : 93 (91,2%)                b. tidak  : 9 (8,8%)
b.      Ruang tamu           : a. ya   : 94 (92,3%)                b. tidak  : 8 (7,7%)
c.       Dapur                    : a. ya   : 94 (92,2%)                b. tidak  : 8 (7,8%)
d.      Kamar mandi        : a. ya   : 73 (71,6%)                b. tidak  : 29 (28,4%)
3.      Dari mana sumber air minum yang keluarga dapatakan
a.       Dari sumur gali denagn cincin                              : 2 (1,9%)
b.      Sumur gali tanpa cincin                                         : 1 (1%)
c.       PDAM                                                                  : 0 (0,0%)
d.      Sumur tadah hujan                                                : 31 (30,4%)
e.       Lain-lain (air depot)                                              : 68 (66,7%)
4.      Jika dari sumur gali berapa jaraknya dari Septic Tank
a.       < 10 M                                                                  : 0 (0,0%)
b.      > 10 M                                                                  : 3 (100%)

5.      Bagaimana keadaan air minum                                  
a.       Berbau                                                                   : 2 (1,9%)
b.      Berwarna                                                               : 4 (3,9%)
c.       Berasa                                                                   : 4 (3,9%)
d.      Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa          : 92 (90,3%)
6.      Bagaimana tempat penampungan air minum
a.       Tertutup                                                                : 89 (87%)
b.      Tidak tertutup                                                       : 13 (12,7%)
7.      Darimana sumber air untuk mandi dan mencuci
a.       Dari sumur gali                                                      : 70 (68,2%)
b.      PDAM                                                                  : 0 (0,0%)
c.       Lain-lain seperti parit                                            : 32 (31,8%)   
8.      Bagaimana keadaan air mandi dan mencuci
a.       Berbau                                                                   : 4 (3,9%)
b.      berwarna                                                               : 73 (71,7%)
c.       Berasa                                                                   : 2 (1,9%)
d.      Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa          : 23 (22,5%)
9.      Apakah dirumah mempunyai kamar mandi
a.       Ya                                                                                     : 72 (70,6%)
b.      Tidak                                                                     : 30 (29,4%)
10.  Berapa kali dibersihkan
a.       1 x seminggu                                                         : 31 (30,4%)
b.      2 x seminggu                                                         : 38 (66,7%)
c.       Tidak pernah                                                         : 0 (0,0%)
d.      Lain-lain seperti ketika kotor                                : 3 (2,9%)
11.  Dari mana keluarga buang air besar
a.       WC (jamban tanpa septic tank)                             : 85 (83,3%)
b.      Lain-lain (dikebun)                                               : 17 (16,7%) 
12.  Bagaimana pengelolahan sampah rumah tangga dirumah bapak/ibu
a.       Dibakar                                                                 : 90 (88,3%)
b.      Dibuang ditanah kosong                                       : 9 ( 8,8%)
c.       Dikumpulkan kemudian diangkat petugas kebersihan     : 1 (1%)
d.      Dibuang sembarangan                                           : 2 (1,9%)
13.  Jika mempunyai tempat sampah, bagaimana kondisinya
a.       Terbuka                                                                 : 92 (90,2%)
b.      Tertutup                                                                : 10 (9,8%)
14.  Kaleng bekas atau barang bekas yang tidak dipakai dirumah
a.       Ditimbun                                                               : 31 (30,4%)
b.      Dimanfaatkan                                                       : 47 (46,1%)
c.       Dibuang sembarangan                                           : 9 (8,8%)
d.      Dibiarkan                                                              : 15 (14,7%)
15.  Kegiatan gotong royong
a.       Ada                                                                       : 100 (100%)  
b.      Tidak                                                                     : 0 (0%)
16.  Frekuensi dalam enam  bulan terakhir
a.       <  3 x                                                                     : 35 (34,3%)
b.      > 3 x                                                                      : 67 (63,7%)
17.  Sarana pembuangan air limbah
a.       Got                                                                        : 46 (43,1%)
b.      Sungai                                                                   : 21 (20,6%)
c.       Tidak ada                                                              : 15 (14,7%)
d.      Lain-lain seperti parit                                            : 20 (19,6%)
18.  Bentuk sarana pembuangan air limbah
a.       Terbuka mengalir                                                  : 50 (49,1%)
b.      Tertutup mengalir                                                  : 7 (6,8%)
c.       Tidak ada got                                                        : 0 (0,0%)
d.      Terbuka tergenang                                                : 41 (40,2%)
e.       Tertutup tergenang                                                : 3 (2,9%)
f.       Tidak berfungsi                                                     : 1 (1,0%)
19.  Berapa kali sarana pembuangan air limbah di bersihkan
a.       1 x seminggu                                                         : 28 (27,5%)
b.      1 x sebulan                                                            : 5 (4,9%)
c.       Bila tersumbat                                                       : 34 (33,3%)
d.      Tidak pernah                                                         : 33 (32,4%)
e.       Lain-lain seperti kapan perlu                                 : 2 (1,9%)
20.  Apakah ada perkarangan keluarga
a.       Ya                                                                                     : 96 (94,2%)
b.      Tidak                                                                     : 6 (5,8%)
21.  Bagaimana keluarga memanfaatkan pekarangannya
a.       Ditanami obat-obatan                                           : 21 (20,6%)
b.      Ditanami bunga                                                     : 23 (22,5%)
c.       Ditanami pohon pelindung                                   : 40 (39,2%)
d.      Dibiarkan saja                                                       : 18 (17,7%)
22.  Jika ada kolam/akuarium di rumah berapa kali ibu/bapak membersihkan
a.       Satu kali seminggu                                                : 10 (9,8%)
b.      Satu kali                                                                : 1 (1,0%)
c.       Tidak pernah                                                         : 23 (80,4%)
d.      Tidak ada kolam/akuarium                                    : 8 (8,8%)

Tidak ada komentar: