Undangan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi


                Pangkalan Kasai,15 Mei  2012.
Nomor        :        / 440/V/ 2012.                                 K e p a d a  :
Lampiran   :        -                                            Yth. Kepala Desa......................................
Perihal        :  Undangan.                                di.      
                                                                         T e m p a t.
Dengan hormat,
            Untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :189/  /V/2012 tanggal    Mei  2012  tentang  Penandatanganan kesepakatan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi Bayi, maka sehubungan  dengan hal tersebut diatas, Puskesmas  Pangkalan Kasai akan melaksanakan kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada :                     
Hari / Tanggal                : Rabu, 16 Mei 2012.
                        P u k u l                          : 08.30 WIB s/d selesai.
                        T e m p a t                      : Gedung Pertemuan  Kantor Camat
                        A c a r a                          : Kesepakatan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi
                        Dengan Peserta              :       
1.      Bapak/Ibu Kepala Desa
2.      Bidan Desa
3.      Dukun Bayi Bayi
Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya  kami ucapkan terima kasih.


Pangkalan Kasai, 15 Mei 2012
Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Kasai
dr. ALFAJAR HARAHAP
NIP. 19720520 200604 1 010

Tidak ada komentar: