Undangan Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi


                                                                       Pangkalan Kasai,15 Mei  2012.
Nomor        :        / 440/V/ 2012.                                 K e p a d a  :
Lampiran   :        -                                            Yth. Bpk  Camat Seberida
Perihal        :  Undangan.                                di.      
                                                                         T e m p a t.
Dengan hormat,
            Untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :189/  /V/2012 tanggal    Mei  2012  tentang Penandatanganan kesepakatan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, maka sehubungan  dengan hal tersebut diatas, Puskesmas Pangkalan Kasai akan melaksanakan kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada :                     
Hari / Tanggal                :   Rabu, 16 Mei 2012.
                        P u k u l                          :   08.30 WIB s/d selesai.
                        T e m p a t                      :   Gedung Pertemuan  Kantor Camat
                        A c a r a                          :   Penandatanganan kemitraan Bidan 


Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.


Pangkalan Kasai, 15 Mei 2012
Kepala UPT Puskesmas Pangkalan Kasai
dr. ALFAJAR HARAHAP
NIP. 19720520 200604 1 010

Tidak ada komentar: